Darovací smlouva – vzor, formulář, náležitosti

Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.
Darovací smlouva musí být vyhotovena v písemné formě tehdy, je-li předmětem daru nemovitost anebo movitá věc, která nebude odevzdána a převzata při darování. Neplatná je darovací smlouva, která bude plněna až po dárcově smrti.

Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o kterých ví. Má-li věc  vady,  na  které  dárce  neupozornil,  je  obdarovaný oprávněn věc vrátit. Dárce má právo domáhat se vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Převody bytových jednotek patří k složitějším převodům nemovitostí, proto se v případě těchto převodů (prodejem, darovací smlouvou) nedoporučuje používat vzory, které jsou běžně k nalezení na internetu. Vzhledem k budoucím možným následkům chybně vypracované smlouvy se doporučuje návštěva právníka nebo notáře, který Vám smlouvu pomůže vytvořit. Budete mít tak jistotu, že vše bude správné.

.

darovací smlouva (dokument .doc 29 kB)

darovací smlouva (dokument .pdf 241 kB)

2 komentáře u „Darovací smlouva – vzor, formulář, náležitosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>