Archiv pro rubriku: Co je co?

Co je to slinutá dlažba

Slinutá dlažba je pojem ve stavebnictví, kterým se označuje odolný keramický podlahový materiál. Tento materiál je určený pro prostory s vysokou zátěží. Jeho základem je živec a jíl. Vzniká pod vysokým tlakem vypalováním při teplotě nad 1000 stupňů. Je velmi odolný proti chemickému i mechanickému poškození a je také mrazuvzdorný. Hodí se taktéž i do vnějších prostorů.

Co je to šalanda

Šalanda je pojem, který se používá k vyjádření velkého a neútulného prostoru, ve kterém byli ubytování najatí pracovníci. V minulé době tato místnost sloužila v pivovaru nebo mlýně pro ubytování čeledi. Její zařízení bylo velmi prosté, palandy z prken, jednoduchá kamna s několika nádobami na mytí. Střed místnosti tvořily stoly a židle a kolem stěn stály dřevěné skříně.

Co je to tetanie

Tetanie je nemoc pro kterou je typická zvýšená nervosvalová dráždivost, která může být jen přechodná, ale i dlouhodobá až trvalá. Obvykle je důsledkem extrémně nízké hladiny hořčíku v krvi.

Zvýšené dráždění nervových vláken se projevuje tzv. tetanickými symptomy, případně až záchvatem.

Mezi symptomy tetanie patří mravenčení, svědění, pálení, pocit nedostatku vzduchu, křeče, tiky, ale také dezorientace postižené osoby a její podrážděnost a agresivita. Zrychlené dýchání zaviní ještě větší pokles hořčíku v krvi a následné zhoršení stavu.

Co jsou to Mingles?

Pokud někdy uslyšíte o někom že jsou MINGLES, pak se jedná o partnerský nebo dokonce manželský vztah, kdy jsou lidé spolu, ale nežijí spolu, mají každý vlastní domácnost, svoje finance, nezávislost a scházejí se jen tehdy, když chtějí. Pro takový vztah je důležité, aby do něj šli oba lidé dobrovolně. Možná to zní ideálně, protože v takovém vztahu jen stěží nastane stereotyp. U mingles nejde o volný nebo nezávazný vztah, kde se partneři mohou sexuálně stýkat i s jinými lidmi. Chovají se vlastně stejně jako v manželství/partnerství, jen spolu nesdílejí jednu domácnost.

Mingles pochází z anglického married, but single (ženatý/vdaná, ale svobodný/á).

Co je to nulové pásmo?

Nulové pásmo je pojem, který je spojován s koncem světa. Označuje okamžik, kdy při vstupu naší planety nebo něčeho jiného do něho má nastat ticho a tma, má dojít k nefunkčnosti a absenci všech energií.

Ve skutečnosti však ani možná existence nulového pásma někde ve vesmíru nebyla nikdy žádnými vědci dokázána a z jejich pohledu jde o nesmysl.

 

Co je to swot?

Swot je analytická metoda, která identifikuje slabé a silné stránky nějakého podnikatelského záměru nebo projektu. Pomocí této metody lze najít a určit potíže ve fungování firmy a stanovit další oblasti a možnosti jejího rozvoje.

Využívá se v marketingu při dlouhodobém plánování vývoje společnosti. Primárně byla vymyšlena pro hodnocení celé organizace (pro strategické řízení a rozhodování), ale použít ji lze téměř na cokoliv. Příkladem je třeba osobní hodnocení lidí při pracovním pohovoru.

 

 

Co je to rovnodennost?

Rovnodennost je pojem v astronomii, který označuje okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku. Znamená to, že jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose.

Rovnodennost je  dvakrát do roka: 20. až 21. března a 20. až 23. září.

V březnu znamená na severní polokouli přechod z astronomické zimy do jara, jedná se tedy o jarní rovnodennost

V září přechází léto v podzim, tedy o podzimní rovnodennost. Naopak na jižní polokouli začíná jaro v září a podzim v březnu.

Co je to paleopolitika?

Paleopolotika je souhrn pravidel a zvyklostí lidských tlup a kmenů, které se ještě nezabývali zemědělstvím. Např. sňatková pravidla lze považovat za primitivní zahraniční politiku nebo lovecké zvyklosti za zárodečnou ekologickou politiku. Smyslem těchto pravidel bylo přežití dané skupiny. Skutečná politika se však nemohla ještě rozvinout, protože pro ni neexistoval základní rámec – stát.