Co je to Ironie

Ironie je zvláštní forma řeči kterou se často člověk snaží zajistit humorný efekt. Vyjadřován je naprosto opačný význam, než jaký je ve skutečnosti míněn. V rámci literatury se ironie používá jako způsob výsměchu. Zároveň to udržuje čtenáře v bdělosti, protože jim autor podsouvá různé ironické poznámky, které v případě nepochopení nedávají smysl.

Co je idiom

Idiom v jazykovědě označuje nějakou zvláštnost. Je to výraz složený z více slov u kterého nelze odvodit jeho význam z běžně používaných slov. Jinak řečeno jedná se o slovní spojení, která nelze pochopit pouhým překladem jednotlivých slov ani jejich rozborem. Tato spojení často mívají význam pouze v daném jazyce.

Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích.

Hezký příklad je například spojení:  ‘španělská vesnice’. Pokud se ho budeme snažit přeložit do angličtiny, pravděpodobně narazíme. Doslovný překlad samozřejmě zvládne každý začátečník: Spanish village. Toto spojení však rodilý mluvčí vůbec nepochopí.

Co je brzlík

Brzlík je u zvířat žláza s vnitřní sekrecí. U mláďat je plně vyvinutá, během růstu a pohlavního dospívání zaniká. Má růžovou barvu a tužší konzistenci. Používá se na dušené úpravy, do specialit. Poslední dobou se telecí brzlík stává vyhledávanou pochoutkou fajnšmekrů.

Nevyskytuje jen u zvířat, ale mají ho také lidé. Skládá se ze dvou úzce spojených laloků uložených částečně v hrudi a částečně v krku (někdy zasahuje až k dolní hranici štítné žlázy). Je hlavním orgánem pro diferenciaci a funkční dozrávání T-lymfocytů.

 

Co je QkSee

QkSee je nežádoucí program, který může proniknout do vašeho počítače. Nejčastěji napadne váš internetový prohlížeč, ve kterém bude zobrazovat různé reklamy.  Tento nežádoucí program byl vytvořen pro generování příjmů pro jeho tvůrce.

Co je teplotní spád

Co znamená, když se od topenáře dozvíme, že máme teplotní spád 90/70 ? Pojďme si to krátce vysvětlit.

Teplotní spád je rozdíl teplot mezi dvěma místy. Nejčastěji se uvádí teplotní spád u kotlů, tepelných čerpadel a otopných těles.

Pokud je například teplota vody v přívodním potrubí do topného tělesa v pokoji 90 °C a teplota vody ve vratném potrubí 70 °C, pak je teplotní spád 90 – 70 = 20 K (Kelvin). V odborné literatuře se označuje 90/70.

Teplotní spád má u otopných těles velký význam z hlediska jejich tepelného výkonu. O teplotním spádu se můžeme orientačně přesvědčit i rukou (dlaní), kterou položíme na trubky. Spád poznáme tak, že na trubce s topnou vodou již ruku většinou neudržíme, ale na trubce s vratnou vodou ještě ruku udržíme.

 

Co je to verš

Verš je definován jako rytmicky a významově organizovaná jednotka (1 řádek) básnického díla, jež se vyznačuje jistým uspořádáním (rozložením dlouhých a krátkých či přízvučných a nepřízvučných slabik, intonací, eventuálně rýmem) a tvoří svéráznou celistvost, při jejímž vnímání očekáváme, že bude následovat další, podobně organizovaná jednotka.
Nepodléhá gramatickým ani syntaktickým zvyklostem, má vlastní rytmická pravidla a specifické členění textu.

Verš je základní stavební jednotkou básně, od prózy se liší grafickým uspořádáním do kratších řádků, které tvoří strofy (sloky). Je to však také uspořádaný zvukový celek, který obvykle podléhá určitým rytmickým zákonitostem (např. závazný počet slabik a přízvuků).

 

  • Verš sylabický – rytmus je založen na shodném počtu slabik a rýmu (české lidové písně a staročeská lyrika).
  • Verš tónický – rytmus je založen na shodném nebo pravidelně proměnlivém počtu přízvučných slabik ve verši (staroruská /byliny/ a starogermánská poezie /Beowulf/).
  • Verš sylabotónický – klasický český verš, rytmus je založen na pravidelném střídání přízvučných a nepřízvučných slabik.
  • Verš časoměrný – založen na střídání krátkých a dlouhých slabik (antika).
  • Bezrozměrný verš – často se rýmuje, ale nemá závazný počet slabik ani přízvuků (typický pro středověk /Mastičkář, Dalimilova kronika/, od volného verše se liší tím, že každý verš je větou).
  • Volný verš – se může a nemusí rýmovat a jeho jednotlivé verše mají rozdílnou délku (nestejný počet slabik), nejvíce se podobá mluvenému toku řeči. Jeho zrod spadá do 2. pol. 19. století  (za tvůrce je považován americký spisovatel W. Whitman, do české poezie vnesli volný verš básníci České moderny O. Březina a A. Sova).

Co je vaping

Vaping je vdychování vodní páry přes ústa prostřednictvím elektronické cigarety. V elektronické cigaretě se zahřívá kapalina, následně se generuje pára, která je obohacená o dávku nikotinu a o různé aromatické látky. V současné době se jedná o  velmi populární fenomén moderní doby.

Vaping se především využívá jako alternativa ke kouření, jelikož eliminuje vedlejší nežádoucí jevy jako je zápach okolí, zápach z úst, hořící proces a zmenšuje také pravděpodobnost vzniku rakoviny.

 

Státní svátky 2017 Slovensko

Státní svátky na Slovensku v roce 2017 vycházejí takto:

1. ledna 2017 – neděle – Den vzniku Slovenské republiky (státní svátek)
6. ledna 2017 – pátek – Zjevení Pána (Tři krále a vánoční svátek pravoslavných křesťanů) (den pracovního klidu)
14. dubna 2017 – pátek – Velký pátek (státní svátek)
16. dubna 2017 – neděle – Velikonoční neděle (den pracovního klidu)
17. dubna 2017 – pondělí – Velikonoční pondělí (den pracovního klidu)
1. května 2017 – pondělí – Svátek práce (den pracovního klidu)
8. května 2017 – pondělí – Den vítězství nad fašismem (den pracovního klidu)
5. července 2017 – středa – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek)
29. srpna 2017 – úterý – Výročí Slovenského národního povstání (státní svátek)
1. září 2017 – pátek – Den ústavy SR (státní svátek)
15. září 2017 – Sedmibolestní Pana Márie (den pracovního klidu
1. listopadu 2017 – středa – Svátek všech svatých (den pracovního klidu)
17. listopadu 2017 – pátek – Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
24. prosince 2017 – neděle – Štědrý den (den pracovního klidu)
25. prosince 2017 – pondělí – 1. svátek vánoční (den pracovního klidu)
26. prosince 2017 – úterý – 2. svátek vánoční (den pracovního klidu)