Cestovní náhrady v roce 2012

Podle zákoníku práce má zaměstnanec nárok na náhradu výdajů, které souvisí s pracovní cestou. O cestovní náhrady lze snížit daň z příjmů podniku. Výši náhrad a stravného určuje vyhláška Ministerstva práce ze dne 17.prosince 2008.

Od 1.ledna 2012 došlo vyhláškou č. 429/2011 Sb. ke změně sazeb za používání silničních motorových vozidel a stravného.

.

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
  b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

 

 • Stravné: za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci (v soukromém sektoru) stravné nejméně ve výši:
  a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

 • Stravné: za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci (ve veřejném sektoru) stravné ve výši:
  a) 64 až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 96 až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  c) 151 až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

 • Průměrná cena pohonných hmot: Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  a) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  b) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  c) 34,70 Kč u motorové nafty.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.