Daňový kalendář 2012 ke stažení

daňový kalendář 2012 (dokument .pdf 400 kB)

 

LEDEN

pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011
pondělí 9. spotřební daň – splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. spotřební daň – splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2011
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011
úterý 31. – biopaliva – hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011
– daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2011

ÚNOR

čtvrtek 9. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze  závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2012 a podpis  k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za  zdaňovací období 2011
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku  na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních  (technických) benzinů za leden 2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden 2012 – souhrnné hlášení za leden 2012
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2012
středa 29. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2012

 

BŘEZEN

čtvrtek 1. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 12. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 26. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor  2012 (pokud vznikl nárok)
– splatnost daně za leden 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2012 – souhrnné hlášení za únor 2012
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012

 

DUBEN

pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2012
– daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný             audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– daň darovací – podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. – daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2012
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za březen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen  2012 (pokud vznikl             nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2012
– souhrnné hlášení za březen 2012 a 1. čtvrtletí 2012
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2012
pondělí 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2012

 

KVĚTEN

středa 2. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011
čtvrtek 10. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 25. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben  2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2012 – souhrnné hlášení za duben 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2012
čtvrtek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012
– daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s  výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

ČERVEN

pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za květen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen  2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen 2012 – souhrnné hlášení za květen 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2012

 

ČERVENEC

pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník  povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
úterý 10. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. – daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2012
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen  2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012
– souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2012
úterý 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012

 

SRPEN

čtvrtek 9. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. – spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za  červenec 2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec 2012 – souhrnné hlášení za červenec 2012
energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012
pátek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012
– daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

ZÁŘÍ

pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. – spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen  2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen 2012 – souhrnné hlášení za srpen 2012
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012

 

ŘÍJEN

pondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2012
středa 10. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. – daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2012
pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 25. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září  2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2012
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2012 a za září 2012
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2012
středa 31. – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle  § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna  následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové  registrace podle § 106a zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2012

 

LISTOPAD

pátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za září 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. – spotřební daň – splatnost daně za září 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 26. – spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen  2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen 2012 – souhrnné hlášení za říjen 2012
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2012
pátek 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2012
– daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

PROSINEC

pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se             dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 27. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2012
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z  topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za  listopad 2012 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad 2012 – souhrnné hlášení za listopad 2012
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012
pondělí 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.