Státní svátky Německo v roce 2014

1.1.2014 – středa

 • Nový rok (všechny spolkové země)

6.1.2014 – pondělí

 • Tři králové (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko)

18.4.2014 – pátek

 • Velký pátek (všechny spolkové země)

21.4.2014 – pondělí

 • Velikonoční pondělí (všechny spolkové země)

1.5.2014 – čtvrtek

 • Svátek práce (všechny spolkové země)

29.5.2014 – čtvrtek

 • Nanebevstoupení Páně (všechny spolkové země)

9.6.2014 – pondělí

 • Svatodušní pondělí (všechny spolkové země)

19.6.2014 – čtvrtek

 • Boží tělo (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí)

15.8.2014 – pátek

 • Nanebevzetí Panny Marie (Sársko, Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem)

3.10.2014 – pátek

 • Den sjednocení (všechny spolkové země)

31.10.2014 – pátek

 • Den reformace (Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko)

1.11.2014 – sobota

 • Svátek všech svatých (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko, Porýní-Falcko)

19.11.2014 – středa

 • Den pokání a modliteb (Sasko)

25.12.2014 – čtvrtek

 • První svátek vánoční (všechny spolkové země)

26.12.2014 – pátek

 • Druhý svátek vánoční (všechny spolkové země)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *