Co je to litosféra?

Litosféra je nejsvrchnější pevná vrstva Země, zahrnující zemskou kůru a svrchní část zemského pláště až po její hranici. Není jednolitá, ale skládá se z 14 hlavních a 9 vedlejších tzv. litosférických desek. Jednotlivé litosférické desky nesou jednotlivé kontinenty nebo oceány.

Její tloušťka je různá – pod kontinenty cca 100-150 km, pod oceány však jen od několika desítek km do 70 km. Úzké, tektonicky aktivní pásy rozdělují  litosféru do několika desek, jejichž posun vyvolává zemětřesení a sopečnou činnost

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.