Budoucí čas v angličtině

Pro vyjádření budoucnosti můžeme v angličtině použít dva nejčastější způsoby a to pomocí slovesa WILL nebo GOING TO.

————————————————————————————————————-

Budoucí čas pomocí slovesa WILL

Pomocné sloveso WILL má pro všechny osoby stejný tvar a za ním vždy následuje základní tvar významového slovesa.

I WILL PLAY – Já budu hrát
YOU WILL PLAY – Ty budeš hrát
HE/SHE/IT WILL PLAY – On/Ona bude hrát
WE WILL PLAY – My budeme hrát
YOU WILL PLAY – Vy budete hrát
THEY WILL PLAY – Oni budou hrát

Pomocné sloveso WILL se v mluvené angličtině často zkracuje na ´LL
I´ll play
You´ll play

Otázka se tvoří přehozením slovosledu (pomocného slovesa před podmět)
WILL YOU PLAY? – Budete hrát?

Zápor se tvoří přidáním NOT za pomocné sloveso WILL
I WILL NOT PLAY – Nebudu hrát
Často se ale používá stažený tvar WON´T – I WON´T PLAY

Kdy použít WILL?

– Pokud se rozhodujeme pro něco v okamžik mluvení
– Pokud něco slibujeme, prosíme o něco, varujeme a objednáváme si

————————————————————————————————————-

Budoucí čas pomocí GOING TO

Dalším způsob vyjádření budoucnosti je pomocí vazby BE GOING TO + infinitiv

I AM GOING TO play …
She IS GOING TO play …

Otázka se tvoří přehozením slovosledu (slovesa před podmět)
Is she going to play … ?
Are you going to play … ?

Zápor se tvoří přidáním záporného slovesa NOT (za tvar slovesa BE)

I am NOT going to play …
She is NOT going to play …

Kdy použít BE GOING TO?
– Pokud se nerozhodujeme v daný okamžik ale oznamujeme své plány
– Předvídáme, že se něco stane (na základě patrných důkazů)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.