Delirium tremens – alkoholická psychóza

Delirium tremens se řadí mezi alkoholické psychózy a patří k nejtěžším abstinenčním stavům. Tělo a především mozek závislý na alkoholu se velice těžce vyrovnává s jeho nedostatkem nebo jeho úplným odbouráním. Delirium tremens patří k životu ohrožujícímu stavu, kterému podlehne 5-15 %  alkoholiků.

Delirium tremens je možno volně přeložit jako třesoucí šílenství a jeho průběh je u každého jedince individuální. Více se vyskytuje u dlouhodobě závislých a to především u konzumentů lihovin.

Hlavní příznaky Deliria tremens:

  • třes celého těla,
  • zrychlený tep,
  • halucinace (sluchové a zrakové), často se jedná o hmyz, pavouky či myši, které postiženého napadají, spiknutí proti jeho osobě nebo snaha okolí ublížit nebo usmrtit závislého,
  • střídání deprese a strachu s euforií,
  • časová a prostorová dezorientace (závislý neví kolik je hodin, který je den, kde se nachází, ale dobře si uvědomuje kdo je),
  • neklid,
  • křeče,
  • neschopnost spánku.

Delirium tremens vzniká v souvislosti s vysazením dlouhodobě užívaného alkoholu. Do tohoto křečovitého stavu ohrožujícího život se závislý dostává náhle. Může vzniknout také ve spojitosti s epileptickým záchvatem. Častěji se projevuje v noci. Delirium tremens je pro člověka nebezpečné zejména z důvodu nepřijímání potravin ani tekutin, což může způsobit metabolický rozvrat organismu a z toho důvodu až smrtelné srdeční arytmie. Delirium tremens může trvat od pár hodin po několik dní (2-5 dní). Závislý prochází těžkými z jeho strany nekontrolovanými stavy. Odeznění Deliria tremens přichází buď náhle v podobě hlubokého spánku, nebo probíhá pozvolna. Postižený trpí po probuzení částečnou nebo úplnou amnézií – Delirium tremens si nepamatuje.

V případě Deliria tremens je nutné přivolat lékařskou pomoc, která je v tomto případě nezbytná. Delirium tremens je život ohrožující stav, který nesmí být v žádném případě podceňován.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.