Zápal plic – příznaky, příčiny a léčba

Zápal plic, jinak zvaný pneumonie, může signalizovat jeden z mnoha zánětů poškozené plicní tkáně. K té může dojít vlivem nepříznivých chemických a fyzikálních jevů a následně se pneumonie určuje podle typu mikroba – jak je schopen pronikat do organismu a působit na něj. Na průběhu celé nemoci se ovšem výrazně podílí i psychický a fyzický stav pacienta, jeho životospráva a přítomnost dalších onemocnění.

Typy a příčiny onemocnění

Rozlišujeme několik typů infekční pneumonie. Onemocnění, které vzniká nákazou v běžném prostředí života, označujeme jako komunitní pneumonie a jedná se o napadení různými bakteriemi a viry, které jsou do plic vtaženy vdechnutím malého množství hlenu z vyšších etáží cest dýchacích. Záněty plic získané v nemocničním prostředí jsou nazývány jako nozokomiální pneumonie. Tento druh onemocnění je v České republice považován za závažný a evidujeme až 8 případů na 1000 hospitalizovaných.

Dalším typem infekčního onemocnění je pneumonie vznikající u imunosuprimovaných osob, což jsou lidé oslabení nemocí (například AIDS, nádorové onemocnění, vrozené choroby imunitního systému) nebo vlivem léčebných postupů (podávání kortikoidů, pooperační stavy). Tento typ pneumonie může být hrozbou také pro pacienty se sníženou schopností vlastní obrany organismu a na rozdíl od předešlých typů je často vyvolávána houbami a prvoky.

Dále rozlišujeme pneumonii hypostatickou, která se může rozvinout u osob upoutaných na lůžko bez pohybu. Vdechnutí agresivních chemikálií nebo cizího tělesa označujeme jako aspirační pneumonii a inhalační pneumonie je charakterizována vdechnutím jedovatých plynů či par.

Příznaky zápalu plic se mohou u každého jedince lišit. Obecně můžeme mezi hlavní příznaky jmenovat dráždivý nebo suchý kašel, vykašlávání hlenů a zvýšení teploty. Dále se mohou objevit:

  • Bolesti na hrudi různé intenzity
  • Dušnost
  • Bolesti hlavy, svalů, kloubů
  • Nevolnost až zvracení

Příznaky často připomínají chřipku. Hlavním vodítkem je pro lékař rentgenový snímek. Způsob léčby se odráží na stavu pacienta, věku a dalších významných faktorech. Prvotní léčbu lékař zahajuje terapií antibiotiky, léčivy pro rozpouštění hlenu a přípravky proti kašli, u neinfekčních pneumonií se podávají kortikoidy. Léčba trvá obvykle 10 – 21 dní, k úplně zdravému stavu dochází za jeden měsíc.

Nepodceňujte prevenci a začněte se zdravým životním stylem, do kterého zahrňte pestrou a vyváženou stravu a střídmost v požívání alkoholu. Snažte se udržet fyzickou kondici a naordinujte si klid a pravidelný spánek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.