Co je to kvitance?

Kvitance je písemné potvrzení ve formě stvrzenky nebo listiny, které dostane dlužník od svého věřitele o tom, že už splnil svůj závazek (zaplatil dlužnou částku). V potvrzení je nutné vyznačit jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn (zaplacen).

České právo v občanském a obchodním zákoníku uvádí, že věřitel má povinnost vydat kvitanci, požádá-li o to dlužník.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.