Jak se projevuje a léčí ADHD syndrom u dětí?

ADHD syndrom

ADHD syndrom u dětí je složitou poruchou, která bývá občas mylně považována za nevychovanost. Jedná se však o podmíněně dědičnou chorobu, za kterou by dítě určitě nemělo být trestáno. Pojem ADHD není znám moc dlouho a mluvit se o něm začalo teprve nedávno. Nicméně poruchou ADHD trpí 6-9 % školních dětí. Vzrůstající povědomí o tomto syndromu je pro tuto oblast velkým přínosem, už z pohledu společenské tolerance.

Co je ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) syndrom je název neurovývojové poruchy nebo chcete-li pro hyperaktivitu spojenou s poruchou pozornosti. Projevuje se především u dětí. Velice důležitým faktorem je jeho včasné diagnostikování a léčba, která pomůže dětem lépe zapadnout v sociální sféře mezi vrstevníky, ale rovněž ve vztahu k autoritám.

ADHD syndrom se u dětí projevuje nepozorností, přílišnou aktivitou a impulzivitou nepřiměřenou jejich věku a pohlaví. S nepozorností se potýkají zejména děti školou povinné, které zvládají hůře pracovat na zadaných úkolech a dodržovat termíny. Impulsivnost vyjadřují přehnané nebo také neadekvátní reakce. Hyperaktivita se projevuje nadměrnými a zbytečnými pohyby, své činnosti doprovázejí zvuky nebo komentáři a skáčou do řeči. I z těchto důvodů je více než žádoucí zajít s dítětem na vyšetření k psychiatrovi, psychologovi nebo neurologovi.

Příznaky:

– živost, přílišná aktivita,
– nespavost,
– impulsivnost,
– hyperaktivita,
– pohybová neohrabanost,
– v batolecím věku a pozdější vývin řeči.

Léčba:

ADHD se u dětí léčí pomocí terapií a její průběh je dlouhodobý. Při léčbě jsou terapie zaměřeny na psychoterapii a výchovné působení. Psychofarmakologická léčba je uplatňována pouze u těžších případů pacientů. V průběhu léčby je rovněž důležité neopomenout faktor a působení rodičů, kteří dokáží spolupráci s odborníky ve velké míře dítě pozitivně ovlivnit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.