V kterých případech má policista právo zastavit a prohledat vozidlo?

Policista České republiky má právo zastavit a prohledat vozidlo tehdy pokud:

  • pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu
  • pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících
  • má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází
  • má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin
  • pátrá-li po osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky
  • pátrá-li po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech
  • pátrá-li po věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností
  • má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku výše uvedené věci a osoby nacházejí

Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné dopravy před útoky na jejich provoz a na bezpečnost cestujících v těchto prostředcích provést prohlídku zavazadla, jakož i prostředku veřejné hromadné dopravy, za účelem zjištění, zda v nich není přepravována věc, která by mohla být použita k takovému útoku. Obdobně je oprávněn provést prohlídku osoby za účelem zjištění, zda takovou věc nepřechovává.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.