Co je idiom

Idiom v jazykovědě označuje nějakou zvláštnost. Je to výraz složený z více slov u kterého nelze odvodit jeho význam z běžně používaných slov. Jinak řečeno jedná se o slovní spojení, která nelze pochopit pouhým překladem jednotlivých slov ani jejich rozborem. Tato spojení často mívají význam pouze v daném jazyce.

Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích.

Hezký příklad je například spojení:  ‘španělská vesnice’. Pokud se ho budeme snažit přeložit do angličtiny, pravděpodobně narazíme. Doslovný překlad samozřejmě zvládne každý začátečník: Spanish village. Toto spojení však rodilý mluvčí vůbec nepochopí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.