Co je to Politika?

Pojem politika se dnes používá v mnoha významech. Ten základní souvisí s organizací a řízením lidské komunity, především státu, případně vztahů mezi státy. Politikou se rozumí také proces či mechanismus jednání, tedy nástroje a pravidla, jež lidem umožní dospět k rozhodnutí, které je respektováno. V tomto smyslu je politika opakem prostého použití síly a lze proto rozlišit politické formy vládnutí a formy vrchnostenské. V obou případech jde sice o zavádění práva, ale pro politické formy vládnutí je charakteristické získávání souhlasu s právem. Často bývá podstata politiky spatřována v zastoupení a usmiřování rozmanitých zájmů ve společnosti.

Slovo Politika pochází z řečtiny kde polis – obec („stát“ byl Řeky nazýván „obcí“)

Politika je založena na veřejné činnosti jednotlivců, skupin lidí, politických stran a dalších subjektů, jež se podílejí na státních záležitostech, soupeří o politickou moc a snaží se dosáhnout svých cílů.

Politika prostupuje každodenní život, co se koná v životě má politický charakter. Je to činnost pragmatická a částečně nemorální. Politika je otázkou moci, ten kdo bude rozhodovat. V politice si nejsou všichni rovni.

Podle evangelíků je politika „Správa věcí veřejných mocenskými prostředky“, ku prospěchu všech.

Encyklopedický slovník: Politika – umění řídit stát, resp. Vztahy mezi státy, správa věcí veřejných; oblast společenské (veřejné) činnosti. Spočívá v účasti politických subjektů (stran, skupin, jedinců) na státních záležitostech; nástrojem k prosazení cílů a zájmů je politická moc, o jejíž získání usilují různými (násilnými, demokratickými) prostředky.

Blackwellova encyklopedie politického myšlení: Politiku lze stručně definovat jako proces, v němž skupina lidí, jejichž názory a zájmy jsou zpočátku odlišné, dosahuje kolektivních rozhodnutí, jež jsou všeobecně považována pro skupinu za závazná a jsou prosazována jako společný způsob jednání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.