Archiv autora: Jana Tarabčáková

Hromadné oznámení zaměstnavatele pro ČPZP – formulář ke stažení

Zaměstnavatelé jsou vázáni zákonnými požadavky vztahujícími se na zdravotní pojištění, za jejichž nedodržení nebo porušení hrozí pokuty. Mezi povinnosti zaměstnavatele patří přihlášení tedy registrace zaměstnavatele, podání hromadného oznámení za zaměstnance a přehledu o platbě pojistného. K tomuto účelu slouží speciální formuláře, které je nutné vyplňovat v souladu s nastavenými pravidly resp. kódy, které rozlišují jednotlivé skutečnosti.

Mezi povinnosti zaměstnavatele patří již výše zmiňované hromadné oznámení zaměstnavatele. Tato povinnost vzniká při nástupu zaměstnance, který má trvalý pobyt na území ČR nebo zaměstnance s trvalým pobytem v EU, který je ale pojištěn v České republice a má již přiděleno číslo pojištěnce. Hromadné oznámení se vztahuje také na první přihlášení zaměstnance, který není občanem některé ze zemí EU a nemá trvalý pobyt v České republice. Rovněž v případech, kdy je pracovní poměr ukončen nebo došlo ke změně zdravotní pojišťovny či se jedná o tzv. jednodenní zaměstnání, které vzniká a zaniká v jeden den, je zaměstnavatel povinen podat hromadné oznámení.

Ohlášení zaměstnavatele je nutné také v případě změn, které vedou k přechodu povinnosti hradit pojistné ze zaměstnavatele na stát. Mezi takové skutečnosti patří například nástup na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a jejich ukončení, nástup do důchodu a mnoho dalších případů, které jsou přesně stanoveny a definovány jednotlivými kódy.

Formulář si můžete stáhnout na následujícím odkazu :

Hromadné oznámení zaměstnavatele ČPZP – formulář

Hromadné oznámení zaměstnavatele pro OZP – formulář ke stažení

Zaměstnavatel je povinen se řídit zákonnými požadavky, které určují procesy a postupy pro hromadné oznámení zaměstnavatele související se zdravotním pojištěním. Obvykle činí lhůta pro ohlášení nových skutečností nebo změn 8 dnů. K hromadnému oznámení zaměstnavatele slouží speciální formuláře. V případě, že se jedná o přihlášení zaměstnavatele nebo oznámení změn, musí zaměstnavatel doložit kopii výpisu z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského listu, případně rozhodnutí Českého statistického úřadu o přidělení IČO.

Zaměstnavatel bezesporu musí splňovat závazky vůči zaměstnancům a plnit ohlašovací povinnost, která ovlivňuje výši odvodu pojistného. Nástup do zaměstnání, ukončení pracovního poměru nebo změna zdravotní pojišťovny, nástup na mateřskou, odchod do důchodu a další, se uvádějí do formulářů podle příslušných kódů a to vždy nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, kterou je nutné ohlašovat.

Neopomenutelným faktem je rovněž povinnost zaměstnavatele zaslat nejpozději do pátého dne následujícího měsíce záznam o pracovním úrazu. Přestože může zaměstnavatel používat kopii interního záznamu o úrazu standardně používaného ve společnosti, k dispozici jsou rovněž přehledné formuláře.

Formulář si můžete stáhnout na následujícím odkazu :

Hromadné oznámení zaměstnavatele OZP – formulář

 

SCIO testy ke stažení

Vzdělání je vstupní bránou do budoucího úspěšného života. Mít svůj sen nebo představu o budoucím zaměstnání, které se promítne do výběru univerzity, je ale pouze začátek. Nejdůležitější krok vás teprve čeká v podobě přijímacích zkoušek. V posledních letech je na univerzitách stále častější forma přijímacích zkoušek v podobě národních srovnávacích zkoušek, které drtivá většina studentů zná pod pojmem SCIO.

Příprava může rozhodovat o úspěchu. Připravit se na náročné přijímací zkoušky mohou všichni studenti pomocí prezenčních kurzů SCIO, internetových kurzů, tištěných publikací a on-line testů. Ty vám pomůžou seznámit se s formou přijímacích zkoušek i s hodnocením vlastních možností a šancí uspět.

SCIO testy jsou zaměřeny na různé oblasti a obory jako jsou obecné studijní předpoklady, základy společenských věd, anglický a německý jazyk, český jazyk, matematika, chemie, biologie nebo ekonomie. Připravit se na přijímací zkoušky na vysokou školu může úplně každý! Pomocí SCIO testů mnohonásobně zvýšíte svůj úspěch i výsledek u přijímacího řízení a studium fakulty už nebude pouhým snem.

Cvičné SCIO testy si můžete stáhnout přímo na stránkách www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu

Splátkový kalendář při neschopnosti platit sociální pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou povinné hradit si sociální pojištění. Bohužel mohou nastat svízelné situace, kdy podnikatelé nemohou pojištění platit a dostávají se do začarovaného kruhu mnohdy zdrcujících dluhů. Vždy ale existuje řešení!

Jedním z řešení, jak uhradit dlužné pojistné, je úhrada formou splátek. O splátkový kalendář musí osoba samostatně výdělečně činná zažádat prostřednictvím písemné žádosti u příslušné správy sociálního zabezpečení. Žádost bude posouzena, a pokud jí bude vyhověno, bude stanoven splátkový kalendář s rozpisem jednotlivých výší splátek. Celková doba splácení však nesmí přesáhnout dobu 36 měsíců. Měsíční splátky zahrnují dlužné pojistné a penále, které v takovém případě činí 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den. Nepodá-li osoba samostatně výdělečně činná žádost o splátkový kalendář nebo je rozhodnutí o splátkovém kalendáři zrušeno, činí penále 0,05 % za každý den prodlení.

Osoba samostatně výdělečně činná může rovněž zažádat o prominutí penále v případě, že dojde k úhradě dlužného pojistného. V žádosti o prominutí penále, která se podává u příslušné správy sociálního zabezpečení, jsou posuzovány důvody a skutečnosti vedoucí k neplacení a je k nim přistupováno individuálně. Penále mohou být prominuty v celé výši nebo z části, není to však pravidlem. Žádost o prominutí penále může být také zamítnuta.

Hromadné oznámení zaměstnavatele pro VZP – formulář ke stažení

Oznamovací povinnost zaměstnavatelů vůči zdravotním pojišťovnám je zákonný požadavek, který musí být splněn do osmi dnů od vzniku skutečnosti, kterou je nutné oznamovat. Zaměstnavatelé musí plnit tento závazek pomocí speciálních formulářů. V případě, že oznamovací povinnost nebyla splněna, může být zaměstnavatel na základě platných právních předpisů pokutován.

Vznik oznamovací povinnosti

Oznamovací povinnost zaměstnavatele nastává v případě nástupu nového pracovníka do zaměstnání a rovněž při jeho odchodu. K přihlášení tedy dochází v den nástupu, k odhlášení v den výstupu ze zaměstnání. Zaměstnavatel je rovněž povinen ohlašovat změnu zdravotní pojišťovny. V případě, že zaměstnanec změní pojišťovnu, zaměstnavatel musí odhlásit zaměstnance z původní pojišťovny a přihlásit jej k nové, zaměstnancem určené. Na zaměstnavatele se vztahuje také povinnost oznamovat případy, kdy vzniká nebo zaniká povinnost hradit pojistné státu, což představuje odchod do důchodu, odejmutí důchodu nebo například nástup a ukončení mateřské dovolené. Pokud zaměstnanec zjistí, že oznamovací povinnost, při které přechází hrazení pojistného na stát, nebyla splněna, je povinen ji oznámit sám.

Jak bylo již uvedeno výše, k splnění oznamovacích povinností se používají speciální formuláře. Prvním krokem je přihlášení zaměstnavatele do registru zaměstnavatelů – plátců. Dále je pak možné ohlašovat jak na papírovém formuláři, tak na magnetickém médiu v datovém rozhraní VZP.

Formulář si můžete stáhnout na následujícím odkazu :

Hromadné oznámení zaměstnavatele VZP – formulář

Jahodová marmeláda – jednoduchý recept jak ji připravit

Receptů a postupů, jak připravit jahodovou marmeládu, existuje celá řada. My vám přinášíme jednoduchý a rychlý recept, díky němuž si připravíte marmeládu vynikající chuti.

Půl kila očištěných jahod rozmačkejte, dokud nevznikne protlak. Ten následně povařte 10 minut a přidejte půlku lžičky kyseliny citronové, 800 gramů cukru krupice a 1 kus pektogelu a vařte dalších 10 minut. Touto směsí naplňte suché sklenice a otočte dnem vzhůru do jejich vychlazení.

Zavařování jahod – jak na to?

Jak zavařovat jahody?

Jahody patří k nejoblíbenějšímu letnímu ovoci vůbec. Jsou bohatým zdrojem vitamínu A, B, E a především C a také minerálních látek. Jahody mají pozitivní účinky na tvorbu testosteronu a díky vysokému obsahu antioxidantů podporují krevní oběh, metabolismus, vylučování, snižují nachlazení a pomáhají při chorobách srdce. Charakteristický tvar a barva jahod doslova vybízejí k jejich konzumaci. Lahodná a svěží chuť jahod je pak příjemným zpestřením běžného dne. Chcete mít jahody neustále po ruce? Pusťte se do zavařování a výroby džemů, které vám umožní se potěšit jahodami také

Zavařování jahod je praktické a přitom velice snadné. Svou spižírnu můžete zaplnit skvělými kompoty. Jedním z nich je kompot bez nálevu. Kilo jahod zasypete 300 gramy cukru a necháte odpočinout do druhého dne, kdy ovoce pustí šťávu. Jahody společně se šťávou přivedete k varu a necháte vařit zhruba 2 minuty. Vychladlou směsí naplníte čisté sklenice a necháte sterilizovat 15 minut při 85 ºC. Není nic jednoduššího!

Další možností je výroba kompotu z 2 kg jahod, 70 dkg cukru a šťávy z citrónu. Nepřezrálé očištěné plody s ukroucenými stopkami vrstvíte do nádoby, kterou zasypete cukrem a necháte přes noc uležet. Druhý den slijete šťávu a přivedete k varu. Šťávu je potřeba po uvaření odpěnit a přidat šťávu z citrónu. Naplněné sklenice jahodami a šťávou sterilizujte 15 minut při 80 ºC.

Potrat – co je to potrat, jak probíhá, kolik stojí

Potrat je samovolné či spontánní ukončení těhotenství a zánik embrya, naproti tomu interupce je název pro umělé přerušení těhotenství. Umělý potrat je citlivým tématem a také je k němu v různých zemích přistupováno s rozdílným vnímáním. Některé země (také ČR) interupce povolují, některé k nim přistupují s velkou nevolí a existují státy, které interupce plně zakazují.

V České republice je povolena interupce do období maximálně 12. týdne těhotenství na základě žádosti matky a provádí se různými způsoby podle délky těhotenství.

Způsoby interupce

Než se přistoupí k interupci, je nutné, aby si matka plně a zodpovědně uvědomila své možnosti a byla si svým rozhodnutím naprosto jistá. Interupce se provádějí na speciálních klinikách zajišťující soukromí a diskrétnost, ale také v nemocnicích.

Cena interupce se odvíjí od způsobu provedení i délky těhotenství a pohybuje se v rozmezí 4000 – 6000 Kč.

Miniinterupce
– provádí se do 8. týdne těhotenství,
– nutné šetrné uspání,
– dochází k rozšíření kanálku děložního hrdla,
– plodové vejce je odsáto podtlakovou savkou,
– někdy je nutné provedení revize dutiny děložní kyretou, při níž se odstraňují zbytky plodových obalů.

Klasické přerušení těhotenství
– provádí se v 8. – 12. týdnu těhotenství,
– známá jako „výškrab“, provádí se kyretáží,
– nutné větší rozšíření děložního hrdla.

Chemická interupce
– provádí se do 9. týdne těhotenství,
– aplikuje se tableta mifepriston (Myfegyne),
– u 8 – 10% chemických potratů je nutný následný chirurgický zákrok.

Rizika a následky interupce

Interupce je spojena se zdravotními riziky a následky. Nejčastějším problémem jsou infekce způsobené snadnou přístupností bakteriím díky roztaženému hrdlu dělohy. Je více než nutné dodržovat po zákroku hygienické zásady, protože zánět, který se může rozšířit k vejcovodům a vaječníkům, může způsobit trvalou neplodnost. Při zákroku může rovněž dojít k perforaci dělohy, která je řešena okamžitě pomoci laparoskopie a ve většině případů nezpůsobuje neplodnost. Po zákroku se u žen můžou projevit potíže psychického rázu.