Archiv pro rubriku: Praktické

Zimní stadion Vyškov – veřejné bruslení termíny

Zimní stadion Vyškov je sportovní stadion, který se nachází v jihomoravském Vyškově. Stadion leží v Městském sportovním areálu v blízkosti Smetanových sadů a byl nově postaven a dokončen v prosinci 2017.

Termíny veřejné bruslení zimní stadion Vyškov:

  • 5.1.2019 (SOBOTA) 15:30-16:30
  • 6.1.2019 (NEDĚLE) 16:00-17:00
  • 12.1.2019 (SOBOTA) 14:45-15:45
  • 13.1.2019 (NEDĚLE) 16:00-17:00

Pranostiky na měsíc únor

1.2 – Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto
1.2 – Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
1.2 – Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.
1.2 – Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
1.2 – V únoru prudký severníček – hojné úrody bývá poslíček.
1.2 – Únor bílý – pole sílí.
1.2 – Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
1.2 – Únorová voda – pro pole škoda.
1.2 – V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
1.2 – Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
2.2 – Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
2.2 – Na Hromnice zimy polovice.
2.2 – Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.
2.2 – Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
2.2 – Na Hromnice zima s létem potkala se.
2.2 – Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
2.2 – Přejdou Hromnice – konec sanice.
3.2 – Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
4.2 – Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
5.2 – Svatá Agáta bývá na sníh bohatá
6.2 – Svatá Dorota stromy sněhem ometá.
7.2 – Svatý Radko – na poli hladko.
9.2 – Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.
10.2 – O svaté Scholastice navleč si rukavice.
13.2 – O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
14.2 – Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
14.2 – Svatý Valentýnek – jara tatínek.
14.2 – Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
16.2 – O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
18.2 – O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
22.2 – Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
22.2 – Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
22.2 – Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
24.2 – Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.
27.2 – Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
28.2 – Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

Pranostiky na měsíc leden

1.1 – V lednu za pec si sednu.
1.1 – Na Nový rok o slepičí krok.
1.1 – Leden jasný, roček krásný.
1.1 – Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
1.1 – Jak na Nový rok, tak po celý rok.
1.1 – V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
1.1 – Na Nový rok, do zimy skok.
1.1 – Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
1.1 – Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
1.1 – Suchý leden, mokrý červen.
2.1 – Jaká povětrnost bude na svatého Makaria, taková bude v září.
3.1 – Třetí den ledna jasný – časné bouřky.
5.1 – Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
5.1 – Na Jména Ježíš – ke kamnům nejblíž.
6.1 – Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.
6.1 – Na Tři krále o krok dále.
6.1 – Na Tři krále mrzne stále.
6.1 – Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
6.1 – Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně brambor.
6.1 – Tři králové mosty staví, nebo je boří.
8.1 – O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
9.1 – O svatém Baziliši zima všudy čiší.
10.1 – Když 10. ledna slunce svítí, budem žita i vína hojnost míti.
11.1 – Na svatého Hygina pravá zima začíná.
14.1 – Svatý Higarius – vyndej saně, schovej vůz!
14.1 – Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
15.1 – Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den – dobrý rok; větrný den – mokrý rok.
16.1 – Na svatého Marcela zima leze do těla.
17.1 – Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.
18.1 – Na svatého Priska pod saněmi píská.
19.1 – Na svatého Kanuta přichází zima krutá.
19.1 – Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
20.1 – O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu
20.1 – Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.
21.1 – Svatá Anežka kape ze stříšek, sedláče, schovej zhryzky.
21.1 – Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
21.1 – O svaté Anežce od kamen se nechce.
22.1 – Na svatého Vincence seď doma u pece.
22.1 – Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
22.1 – Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
24.1 – Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25.1 – Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
25.1 – V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
25.1 – Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
26.1 – Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
28.1 – Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase nepraví.
29.1 – Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.

Pranostiky na měsíc prosinec

1.12 – Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati
1.12 – Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
1.12 – Natálie po světech chodí, jednou se otočí a nic nevidí.
1.12 – Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
1.12 – O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
3.12 – O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.
4.12 – O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
4.12 – Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.
4.12 – Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
4.12 – Svatá Barborka táhne sáně ze dvorka.
4.12 – Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
4.12 – Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
4.12 – Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
4.12 – Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
4.12 – Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
6.12 – Na svatého Mikluláše je už zima celá naše.
6.12 – Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
6.12 – O svatém Mikuláše často snížek práší.
13.12 – Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
13.12 – Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
13.12 – Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
13.12 – Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
16.12 – Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
16.12 – O svaté Albíně schovej se do skříně
17.12 – O svatém Lazaru utěsni stodolu.
21.12 – Na svatého Tomáše nejdelší noc je naše.
21.12 – Jestli na Tomáš Biskupa slunce svítí, můžeme mnoho ovoce a žita míti.
21.12 – Je-li Tomáš mrazivý, obilní klásky naplní.
23.12 – Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24.12 – Na Štědrý den o vlas, na Nový rok o klas.
24.12 – Na Štědrý den jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
24.12 – Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
24.12 – Na Adama a Evu čekej oblevu.
25.12 – Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
25.12 – Dny nejkratší – svátky nejdražší.
25.12 – Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny
25.12 – O Vánocích hej, po Vánocích ouvej.
25.12 – Jasné Vánoce – hojnost vína a ovoce.
25.12 – Když měsíc o Vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
25.12 – Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
25.12 – Jestli jsou o Vánocích vrby plné rampouchů, budou o Velikonocích plné kočiček.
26.12 – Na svatého Štěpána každý se má za pána.
26.12 – Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
26.12 – Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
27.12 – Od svatého Jana Evangelisty obrací se slunce k létu a zima k mrazům.
28.12 – Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.
30.12 – Uhodí-li na Davida silný mráz, potom mrazy vydrží nejméně do svíček
31.12 – O Silvestru papeži snížek si již poleží.
31.12 – Když na Silvestra sněží, Nový rok není daleko.
31.12 – Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

Pranostiky na měsíc listopad

1.11 – Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
1.11 – Když na první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
1.11 – Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je, třeba za pecu vlézt.
1.11 – Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
1.11 – Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou slzu babího léta.
1.11 – Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
1.11 – Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
1.11 – Všichni svatí dluhy platí.
4.11 – Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou, když mokrá, velkou zimu znamená.
8.11 – Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
8.11 – Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.
9.11 – Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.
11.11 – O Martině po ledu – o Vánocích po blátě.
11.11 – Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
11.11 – Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
11.11 – Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li jasno, bude zima tuhá.
11.11 – Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet.
11.11 – Na svatého Martina slunečno – dlouhá zima.
16.11 – Na svatého Otomara neuvidíš komára.
19.11 – Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
21.11 – Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
22.11 – Svatá Cecílie sněhem pole kryje.
23.11 – Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
25.11 – Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
25.11 – Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
25.11 – Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
25.11 – Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší.
25.11 – Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína.
25.11 – Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.
25.11 – Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.
25.11 – Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
29.11 – Na Saturnina skučí meluzína.
30.11 – Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje.
30.11 – Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.
30.11 – Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude
30.11 – Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.
30.11 – Sníh svatého Ondřeje žitu velmi prospěje.

Pranostiky na měsíc říjen

1.10 – Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
1.10 – V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc
1.10 – Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
1.10 – Fouká-li vítr na Svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek.
1.10 – Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
1.10 – Remigius hrozny sbírá a Viktorín presem svírá.
2.10 – Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.
2.10 – Den Marie Orodovnice – první mrazíky.
4.10 – Svatý František – v poledne košile, ráno kožíšek
4.10 – Svatý František zahání lidi do chýšek
5.10 – Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
5.10 – Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
8.10 – O svaté Brigitě ubývá mlha na úsvitě.
8.10 – Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.
9.10 – Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.
9.10 – Kdo se těší, že na Diviše zasel, ať se netěší na úrodu.
10.10 – Lednová zima i na peci je znát.
15.10 – Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky.
15.10 – Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
15.10 – Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16.10 – Déšť na Havla, déšť na Vánoce.
16.10 – Svatý Havel do zelí zajel.
16.10 – Opadá -li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima
18.10 – Na svatého Lukáše, hojnost chleba i kaše.
18.10 – Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po svatém Lukáši, za ňadra je dej!
21.10 – Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá
21.10 – O svaté Brigitě ubývá mlha na úsvitě
28.10 – Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
28.10 – Šimona a Judy – zima leze z půdy.

Pranostiky na měsíc srpen

1.8 – Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
1.8 – V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
1.8 – Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
10.8 – Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
10.8 – Svatého Vavřince – svícen do světnice.
10.8 – Na svatého Vavřince brambory do hrnce!
10.8 – Vavřinec – první podzimec.
10.8 – Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
10.8 – Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
10.8 – Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný.
15.8 – Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
24.8 – Krásně o Bartoloměji, vinaři se smějí.
24.8 – Bartolomějské větry ovsy lámou.
24.8 – Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláčku, pomali; fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak s
24.8 – Je-li na Bartoloměje čas, je z lisu kvas.
24.8 – Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.
24.8 – Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
24.8 – Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se pořád změna děje.

Pranostiky na měsíc červenec

1.7 – Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje
1.7 – Červenec – úrody blíženec.
1.7 – Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
1.7 – Když dne ubývá, horka přibývá.
2.7 – Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
2.7 – Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
2.7 – Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
4.7 – Když prší na svatého Prokopa, zmokne každá kopa.
4.7 – Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa.
10.7 – Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
10.7 – Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.
10.7 – Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
13.7 – Není-li na Svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha.
13.7 – Déšť o Markétě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.
13.7 – Svatá Markéta vede žence do žita.
20.7 – Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim – na svatého Jakuba, dopoledne léto, odpoledne zi
20.7 – Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
22.7 – Je-li na svatou Maří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.
22.7 – V den Maří Magdalény rádo poprchává, neboť svého Pána očekává.
22.7 – Na Maří Magdalénu očekávej jistý déšť
22.7 – Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
25.7 – Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
25.7 – Jakub bez deště – tuhá zima.
25.7 – Prší-li na Svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.
25.7 – Jakub naseče, Anna upeče.
25.7 – Pěkný den před Svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
25.7 – Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti.
25.7 – Tři dny před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
26.7 – Zvětšují-li na Svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávat tuhou zimu.
26.7 – Svatá Anna pšenku žala.
26.7 – Okolo svaté Anky chladné poránky.
26.7 – Svatá Anna – chladna zrána.