Archiv pro štítek: 2012

Koncert Stinga v červnu 2012 v Praze – vstupenky

Díky velkému zájmu ze strany fanoušků se letos Sting rozhodl navštívit Prahu v rámci jeho koncertního turné ještě jednou.

Sting představí svoje největší hity v rámci oslav 25. výročí jeho sólové kariéry. Koncert se tentokrát uskuteční v přažské O2 Aréně 25.června 2012 od 20.00 hod.

Prodej vstupenek je možný v síti terminálů sazky nebo online na internetu.

Ceny vstupenek jsou stanoveny na:

 • 1 390 Kč – stání u pódia
 • 1 190 Kč – stání
 • 1 790 Kč – 1. patro sezení
 • 1 090 Kč – O2 patro – 4 podlaží (v prodeji dle vývoje)
 • 1 090 Kč + 1 Kč – vozíčkář ZTP/P + průvodce

Pokud si nechcete nechat ujít tento jedinečný koncert, tak neváhejte a pospěšte si s rezervací vstupenek.

Více informací a stav volných vstupenek naleznete na stránkách O2 Arény Praha.

Cestovní náhrady v roce 2012

Podle zákoníku práce má zaměstnanec nárok na náhradu výdajů, které souvisí s pracovní cestou. O cestovní náhrady lze snížit daň z příjmů podniku. Výši náhrad a stravného určuje vyhláška Ministerstva práce ze dne 17.prosince 2008.

Od 1.ledna 2012 došlo vyhláškou č. 429/2011 Sb. ke změně sazeb za používání silničních motorových vozidel a stravného.

.

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
  b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

 

 • Stravné: za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci (v soukromém sektoru) stravné nejméně ve výši:
  a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

 • Stravné: za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci (ve veřejném sektoru) stravné ve výši:
  a) 64 až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 96 až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  c) 151 až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

 • Průměrná cena pohonných hmot: Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  a) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  b) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  c) 34,70 Kč u motorové nafty.

 

Platová tabulka pedagogických pracovníků pro rok 2012

Ministerstvo školství vydalo na rok 2012 novou tabulku platových tarifů pro pedagogické pracovníky. Oproti předchozím rokům došlo opět k navýšení platů v pedagogické sféře.  Z avizovaných 4 miliard, se rozdělí 3,5 miliardy na platy učitelů veřejných mateřských,  základních, středních škol a vyšších odborných škol. Zbytek peněz směřuje na  navýšení platů v soukromých a církevních školách.

platové třídy pedagogických pracovníků 2012 (dokument .pdf 342 kB)

 

 

platové třídy 2012

platové třídy 2012

Daňový kalendář 2012 ke stažení

daňový kalendář 2012 (dokument .pdf 400 kB)

 

LEDEN

pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011
pondělí 9. spotřební daň – splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. spotřební daň – splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2011
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2011
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011
úterý 31. – biopaliva – hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011
– daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2011

Celý příspěvek

Žádost o porodné 2012 – vzor, formulář, tiskopis

Porodné je dávka, která se jednorázově poskytuje matce dítěte na náklady související s narozením dítěte. Jestliže matka, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Žádost o porodné 2012 lze najít na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si můžete formulář vyplnit, vytisknout, uložit do pdf, elektronicky podat nebo odeslat na datovou schránku MPSV.

K žádosti nezapomeňte doložit:

 • pro všechny uvedené osoby doklady totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
 • v případě, že bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů, rozhodnutí příslušného orgánu
 • pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: Potvrzení o studiu nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku
 • pro každou ze společně posuzovaných osob, která vyplnila ANO v kolonce Příjmy, Doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí
 • pro každou ze společně posuzovaných osob, která vyplnila ANO v kolonce Příjmy, Doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí
 • pokud některá ze společně posuzovaných osob pobírala v rozhodném období příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí a poskytovatel tohoto příjmu je rovněž společně posuzovanou osobou, Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou za příslušné kalendářní čtvrtletí
 • v případě, že žadatel nebo některá ze společně posuzovaných osob je občanem jiného státu EU a na území ČR neměl nebo neměla ke dni narození/převzetí dítěte/dětí trvalý pobyt nebo bydliště, jeho nebo její pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti

Porodné v roce 2012

Od 1.1.2012 dochází k navýšení částky životního minima o 9%. Nárok na porodné budou mít rodiny, jejichž společný čistý příjem není vyšší než 2,4 násobek životního minima – než 18 504 Kč (v roce 2011 to bylo pouze cca 17 000 Kč). Nárok na porodné tak nevzniká všem, ale pouze rodinám s nižšími příjmy.

Nárok na porodné vzniká pouze při narození prvního dítětě (dříve se porodné vyplácelo při narození každého dítěte).

Výše porodného v roce 2012
 • při narození prvního dítěte –  13 000 Kč
 • při narození prvního dítěte (dvojčata nebo vícerčata) – 19 500 Kč

Čisté příjmy rodiny se budou posuzovat za kalendářní čtvrtletí před porodem.

O porodné lze požádat na příslušném úřadě sociální péče v místě vašeho bydliště. K podání žádosti o porodné je pořeba vyplnit příslušný formulář.

 

Školní prázdniny v roce 2012/2013

Podzimní prázdniny

čtvrtek 25.října 2012
pátek 26.října 2012

Vánoční prázdniny

sobota 22.prosince 2012
neděle 23.prosince 2012
pondělí 24.prosince 2012
úterý 25.prosince 2012
středa 26.prosince 2012
čtvrtek 27.prosince 2012
pátek 28.prosince 2012
sobota 29.prosince 2012
neděle 30.prosince 2012
pondělí 31.prosince 2012
úterý 1.ledna 2013
středa 2.ledna 2013

Pololetní prázdniny

pátek 1.února 2013

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 28.března 2013
pátek 29.března 2013

Zahraniční stravné v roce 2012

Ministerstvo financí vydalo nedávno vyhlášku č. 379/2011 Sb., která stanovuje výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012. Oproti vyhlášce č.  350/2010 Sb., která platila pro rok 2011, došlo ke snížení sazeb stravného u některých zemí.

Přehled zahraničního stravného 2012

Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného
Afghánistán EUR euro 35,-
Albánie EUR euro 35,-
Alžírsko EUR euro 35,-
Andorra EUR euro 40,-
Angola USD americký dolar 60,-
Argentina EUR euro 35,-
Arménie EUR euro 35,-
Austrálie o Oceánie USD americký dolar 50,-
Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Celý příspěvek