Archiv pro štítek: 2013

Vánoční trhy v Praze v roce 2013

Vánoce nám pomaloučku ale jistě začínají klepat na dveře. Už necelé dva měsíce a začne čas shánění dárků, sváteční atmosféry, nákupů a pečení vánočního cukroví.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí 2013

 • začínají v sobotu 30. listopadu 2013
 • končí 1.ledna 2014.
 • vánoční strom bude rozsvícen 30. listopadu 2013 v podvečer
 • jako každoročně se můžete těšit na spoustu stánků, cukroví, ozdob, dárků a občerstvení. Každý si tam to svoje určitě najde.

Vánoční trhy na pražském výstavišti 2013

 • začínají 6. prosince 2013
 • končí 15. prosince 2013

Termíny Velikonoc v roce 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020

Velikonoce – slavnost vzkříšení Krista je vrcholem liturgického církevního roku. Pocházejí z židovského svátku pesach, který se slaví 14. a 15. dne měsíce nisanu podle židovského kalendáře. V rané církvi se slavily zprvu v den židovského svátku. Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu.

Velikonoce patří k pohyblivým svátkům. Velikonoce se slaví první neděli po prvním jarním úplňku po 21. březnu. Pokud nastane úplněk v neděli, Velikonoce jsou až další neděli.

.

Datum Velikonoc v letech 2013 až 2020

rok 2013: velikonoční neděle 31.3.2013 – velikonoční pondělí 1.4.2013

rok 2014: velikonoční neděle 20.4.2014 – velikonoční pondělí 21.4.2014

rok 2015. velikonoční neděle 5.4.2015 – velikonoční pondělí 6.4.2015

rok 2016: velikonoční neděle 27.3.2016 – velikonoční pondělí 28.3.2016

rok 2017: velikonoční neděle 16.4.2017 – velikonoční pondělí 17.4.2017

rok 2018: velikonoční neděle 1.4.2018 – velikonoční pondělí 2.4.2018

rok 2019: velikonoční neděle 21.4.2019 – velikonoční pondělí 22.4.2019

rok 2020: velikonoční neděle 12.4.2020 – velikonoční pondělí 13.4.2020

 

Cestovní náhrady u pohonných hmot platné v roce 2013

Pokud k pracovní cestě použijete soukromé vozidlo, vzniká vám nárok náhrady za spotřebované pohonné hmoty ve výši násobku ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem a spotřeby pohonné hmoty vozidla, která se vypočte aritmetickým prúměrem z údajů, uvedených v technickém průkazu vozidla.

V případě, že skutečnou cenu pohonné hmoty neprokážete, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Ta samozřejmě platí i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,50 Kč u motorové nafty.

Tuzemské stravné v roce 2013

Stravné (lidově nazývané diety) je daňově uznatelný výdaj na cesty za účelem podnikání nebo jiné samostatně vydělečné činnosti.

Od 1.ledna 2013 došlo opět ke změnám v sazbách stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Váš zaměstnavatel je povinen vám kompenzovat zvýšené stravovací výdaje (diety neboli stravné).

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb) specifikovaný v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

 • 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud do 31. 12. 2012 to bylo 64 až 76 Kč),
 • 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 96 až 116 Kč),
 • 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 151 až 181 Kč).

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (t.j. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

 • 66 Kč (dosud to bylo 64 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 100 Kč (dosud to bylo 96 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 157 Kč (dosud to bylo 151 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Zásilkový obchod Bonprix – katalog 2013 online

Bonprix

Zásilkový obchod Bonprix patří mezi největší tohoto typu na světě. Působí nejen v České republice ale také v Neměcku, Švýcarsku, Belgii, Rakousku, Itálii, Rusku, a v mnoha dalších evpropských státech. U nás nabízí své služby už od roku 2004.

V jeho nabídce najdete módní oblečení pro ženy i muže. Ženy si přijdou na své kolekcí nádherného prádla. Najdete zde také levnou obuv a kolekci pro oblékání miminek a dětí, záclony, povlečení a dekorační materiály pro váš dům.

Aktuální katalog Bonprix je možné objednat poštou. Stačí vyplnit formulář na stránkách online obchodu a katalog vám bude následně bezplatně zaslán poštou.

Další možností je stáhnout si aktuální katalog ve formátu PDF.

Státní svátky Německo v roce 2013

1.1.2013 – úterý

 • Nový rok (všechny spolkové země)

6.1.2013 – neděle

 • Tři králové (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko)

29.3.2013 – pátek

 • Velký pátek (všechny spolkové země)

1.4.2013 – pondělí

 • Velikonoční pondělí (všechny spolkové země)

1.5.2013 – středa

 • Svátek práce (všechny spolkové země)

9.5.2013 – čtvrtek

 • Nanebevstoupení Páně (všechny spolkové země)

20.5.2013 – pondělí

 • Svatodušní pondělí (všechny spolkové země)

30.5.2013 – čtvrtek

 • Boží tělo (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí)

15.8.2013 – čtvrtek

 • Nanebevzetí Panny Marie (Sársko, Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem)

3.10.2013 – čtvrtek

 • Den sjednocení (všechny spolkové země)

31.10.2013 – čtvrtek

 • Den reformace (Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko)

1.11.2013 – pátek

 • Svátek všech svatých (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko, Porýní-Falcko)

20.11.2013 – středa

 • Den pokání a modliteb (Sasko)

25.12.2013 – středa

 • První svátek vánoční (všechny spolkové země)

26.12.2013 – čtvrtek

 • Druhý svátek vánoční (všechny spolkové země)

 

Státní svátky Rakousko 2013

Přehled státních svátků v Rakousku v roce 2013

1. ledna 2013 – úterý

 • Nový rok

6. ledna 2013 – neděle

 • Tři králové

31. dubna 2013 – neděle

 • Velikonoční neděle

1. dubna 2013 – pondělí

 • Velikonoční pondělí

1. května 2013 – středa

 • Svátek práce

9. května 2013 – čtvrtek

 • Nanebevstoupení Páně

19. května 2013 – neděle

 • Svatodušní neděle

20. května 2013 – pondělí

 • Svatodušní pondělí

30. května 2013 – čtvrtek

 • Boží tělo

15. srpna 2013 – čtvrtek

 • Nanebevzetí Panny Marie

26. října 2013 – sobota

 • Národní den

1. listopadu 2013 – pátek

 • Svátek všech svatých

8. prosince 2013 – neděle

 • Svátek neposkvrněného početí

25. prosince 2013 – středa

 • První svátek vánoční

26. prosince 2013 – čtvrtek

 • Druhý svátek vánoční

Státní svátky na Slovensku v roce 2013

Na základě zákona NR SR č. 241/1193 jsou na Slovensku v roce 2013 schválené tyto státní svátky (SS) a další dny pracovního klidu (DPK):

1.1.2013 – úterý

 • Den vzniku slovenské republiky (SS)

6.1.2013 – neděle

 • Zjevení Páně (Tři králové a vánoční svátek pravoslavných křesťanů) (DPK)

29.3.2013 – pátek

 • Velký pátek (SS)

1.4.2013 – pondělí

 • Velikonoční pondělí (DPK)

1.5.2013 – středa

 • Svátek práce (DPK)

8.5.2013 – středa

 • Den vítězství nad fašismem (DPK)

5.7.2013 – pátek

 • Svátek svatého Cyrila a Medotěje (SS)

29.8.2013 – čtvrtek

 • Výročí Slovenského národního povstání (SS)

1.9.2013 – neděle

 • Den ústavy Slovenské republiky  (SS)

15.9.2013 – neděle

 • Panna Maria Sedmibolestná (DPK)

1.11.2013 – pátek

 • Svátek všech svatých (DPK)

17.11.2013 – neděle

 • Den boje za svobodu a demokracii (SS)

24.12.2013 – úterý

 • Štědrý den (DPK)

25.12.2013 – středa

 • První svátek vánoční (DPK)

26.12.2013 – čtvrtek

 • Druhý svátek vánoční  (DPK)