Archiv pro štítek: filologie

Co je to Filologie?

Filologie je věda, která se zabývá konkrétním jazykem i literaturou, která je v něm psána, a zkoumá také historické a kulturní souvislosti.

Kromě jazyka a písemných literárních děl se filologie zaměřuje také na ústní lidovou slovesnost národů a další kulturně historická díla a památky. Provádí podrobný rozbor jazykového materiálu, který je zachycen v nejrůznějších literárních textech, edicích textů a výkladech jednotlivých děl.