Archiv pro štítek: nejdelší

Nejdelší řeka Evropy

S délkou 3534 km je nejdelší řekou v Evropě Volha. Protéká od severozápadu na jihovýchod evropskou částí Ruska. Před stavbou přehrad činila její délka 3690km. Na celém svém toku má velmi malý spád. Plocha povodí je 1 380 000 km2.

Volha je typická nížinná řeka, která pramení v pouhých 225 m.n.m ve Valdajské vrchovině a ústí do Kaspického moře. Bylo na ní vybudováno několik velkých přehrad a plavební kanály ji spojují s Baltským, Bílým, Azovským i Černým mořem.

Nejdelší železniční tunel v České republice

Nejdelším železničním tunelem je Březenský tunel, který byl postaven nedaleko Chomutova na přeložce železniční tratě vyvolané postupem těžby hnědého uhlí. Tento 1758 m dlouhý jednokolejný tunel byl zprovozněn v roce 2007. Výstavbu financovala společnost Severočeské doly jako náhradu důlních škod na přeložce železniční tratě v úseku Březno u Chomutova – Chomutov. Náklady na stavbu se vyšplhaly na zhruba 2,4 miliardy z původně plánovaných 1,2 miliardy korun.

10 největších řek Evropy podle délky toku

Mezi 10 největších řek Evropy (podle délky toku) patří:

Volha 3531 km (Kaspické moře)
Dunaj 2850 km (Černé moře)
Ural 2428 km (Kaspické moře)
Dněpr 2201km (Černé moře)
Don 1870km (Azovské moře)
Rýn 1326 km (Severní moře)
Labe 1165 km (Severní moře)
Visla 1047km (Baltické moře)
Loira 1025km (Atlantský oceán)
Tajo 1008 km (Atlantský oceán)

V závorce je uveden název moře, do které daná řeka ústí.

Nejdelší řeka Evropy

S délkou 3534 km je nejdelší řekou v Evropě Volha. Protéká od severozápadu na jihovýchod evropskou částí Ruska. Před stavbou přehrad činila její délka 3690km. Na celém svém toku má velmi malý spád. Plocha povodí je 1 380 000 km2. Její průtok činí přes 8 000 m3 za sekundu. Pramen leží ve Valdajské vrchovině ve výšce pouhých 225 m.n.m. Volha na své cestě má celkem asi 200 přítoků. Řeka je hojně využívaná pro potřeby energetiky. Je na ní postaveno 8 přehrad a hydroelektráren s celkovou zatopenou plochou 20 000 km2

Nejdelší řeka v České republice

Nejdelší řekou v České republice je Vltava. Její pramen najdete na Šumavě cca 5km jihozápadně od obce Kvilda, 600m od hranice s Německem. Uvedená pramen je však pouze symbolické místo. Skutečných pramenů je více a nacházejí se na svazích Černé hory. Název řeky pochází ze starogermánského slovního spojení Wilth + ahwa (divoká, dravá voda).

Její délka je 430 km. Nejdelším souvislým vodním tokem na území ČR je Labe s přítokem Vltavy, které dohromady měří 530 km.