Archiv pro štítek: občanský

Nový občanský zákoník 2014 – přehled novinek, online ke stažení

Přinášíme Vám ke stažení úplné znění zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, který vstupuje v účinnost od 1.1.2014.

stáhnout nový občanský zákoník 2014 (PDF 3,5 MB)

.


Podívejme se krátce na nejzásadnější změny, které nám nový občanský zákoník přinesl:

 • Nově půjde zavést do smlouvy smluvní pokutu. Tu však může soud, uzná-li jí za nemravnou, snížit.
 • Nově nepůjde po skončení pracovního poměru nechávat bývalého zaměstnance obývat služební byt.
 • Pozemek a na něm postavený dům budou mít jednoho společného majitele. Předejde se tak různým konfliktům majitelů. Stávající stav zůstane zachován, jen s tím rozdílem, že majiteli domu vznikne předkupní právo na pozemek na kterém stojí.
 • Předávání nájemní smlouvy bude složitější. Nově nebude stačit, když třeba babička přihlásí vnuka k trvalému pobytu v státním bytě, který pak po smrti babičky zde bude bydlet. Bude potřeba souhlasu protistrany. Jinak má vnuk dva roky k dobru a pak se musí vystěhovat.
 • Pronajímatel nemá nově povinnost zajistit náhradní ubytování, novela tento termín nezná. Pokud nájemník třeba hrubě poruší smluvené povinnosti, má smůlu.
 • Pokud nájemce v místě nájmu způsobí trestný čin, může to být důvod k výpovědi.
 • Je-li to nutné, může vstoupit pronajímatel do pronajatého bytu.
 • Pronajímatel má právo určit, aby žil v bytě je určitý počet osob v závislosti na jeho velikosti.
 • V pronajatém bytě může bydlet jen smluvení nájemníci, vyjma partnerů jejich dětí a děti osvojených. Pokud nájemník bude chtít vzít do bytu další lidi, musí to ohlásit pronajímateli.
 • Byly zrušeny tabulky, které určují pevné částky za újmu na zdraví.
 • Pokud vám na dovolené cestovní kancelář nesplní co stojí ve smlouvě, a vy tak nebudete mít očekávanou radost z dovolené, můžete se domáhat odškodnění.
 • Pokud si koupíte v dobré víře kradenou věc, zůstane vám. Jsou však určité výjimky. Třeba pro věci koupené v obchodě, bazaru nebo zastavárně.
 • Pokud někomu úmyslně zničíte něco pro dotyčného cenného, byť to byla třeba jen rodinná fotografie za 15 korun, musíte mu uhradit tzv. cenu zvláštní obliby. Zajímavé bude tuto cenu určovat.
 • Pořád se hádáte se sousedem o to, jestli jablka z jeho jabloně spadlá na váš pozemek jsou jeho nebo ne? Nemusíte, jsou totiž vaše.
 • Pokud použije manžel nebo manželka část společného jmění ve výši, kterou nelze považovat za běžnou, na podnikání, může se partner, který k tomu nedal souhlas obrátit na soud s žádostí o vyslovení neplatnosti takového jednání.
 • Zvířata nebudou jen věci, ale živé bytosti.
 • Bude možné zřídit výměnek třeba pro rodiče.
 • Dluhy zemřelého se budou přebírat celé, ne jen do výše dědictví.
 • Rodič bude moci část majetku převést do svěřeneckého fondu. Až dětem bude 18, mohou si majetek převzít.
 • Bude moci v závěti udělit konkrétní odkaz lidem nebo institucím.
 • Rozšiřuje se okruh dědiců ze ze čtyř na šest. Dědit budou moci prarodiče, sestřenice nebo bratranci. Dědit může také stát.
 • Zákon nově umožňuje do závěti přidávat podmínky.
 • Je zcela zrušena možnost člověka zbavit svéprávnosti. Tu lze jen omezit a to pouze na omezenou dobu.
 • Pokud zletilý očekává své narušení schopnosti jednat, třeba vlivem nemoci, může učinit předběžné prohlášení, v kterém uvede, jak se s ním má zacházet.
 • Nově půjde adoptovat dospělého.
 • Pokud nezletilý, starší 16-ti let, přesvědčí soud, že je schopen se stát zcela svéprávným, může jej soud učinit předčasně zletilým. To se hodí zejména pro mladé podnikatele, za které doposavad jednali rodiče.
 • Dítě nepůjde do dětského domova umístit na neurčito. Vždy maximálně na tři roky. Cílem je vracet děti zpět do rodinného prostředí.
 • U sezdaného páru má otec právo na popření otcovství po dobu 6-ti let. U nesezdaného páru pak půl roku.
 • Adopce dětí odnošené náhradní matkou nejsou nijak ošetřené. Pokud neplodnému páru odnosí dítě příbuzná, může si pár dítě osvojit.