Archiv pro štítek: řeka

Nejdelší řeka Evropy

S délkou 3534 km je nejdelší řekou v Evropě Volha. Protéká od severozápadu na jihovýchod evropskou částí Ruska. Před stavbou přehrad činila její délka 3690km. Na celém svém toku má velmi malý spád. Plocha povodí je 1 380 000 km2.

Volha je typická nížinná řeka, která pramení v pouhých 225 m.n.m ve Valdajské vrchovině a ústí do Kaspického moře. Bylo na ní vybudováno několik velkých přehrad a plavební kanály ji spojují s Baltským, Bílým, Azovským i Černým mořem.

Přítoky řeky Moravy

Řeka Morava je jednou z hlavních českých řek. Je dlouhá 355 km (z toho 284 km protéká českým území). Pramení nedaleko vrcholu Kralický Snežník. Na území Moravy protéká řadou větších měst jako je Litovel, Olomouc, Kojetín, Hodonín. Dále pokračuje až po soutok Dunaje u Bratislavy a dále do Rakouska.

Pravostranné přítoky:
Moravská Sázava, Mírovka, Blata, Třebůvka, Valová, Haná, Dyje

Levostranné přítoky:
Krupá, Branná, Desná, Oskava, Sitka, Trusovický potok, Bystřice, Bečva, Moštěnka, Rusava, Dřevnice, Olšava, Velička, Myjava

Nejdelší řeka Evropy

S délkou 3534 km je nejdelší řekou v Evropě Volha. Protéká od severozápadu na jihovýchod evropskou částí Ruska. Před stavbou přehrad činila její délka 3690km. Na celém svém toku má velmi malý spád. Plocha povodí je 1 380 000 km2. Její průtok činí přes 8 000 m3 za sekundu. Pramen leží ve Valdajské vrchovině ve výšce pouhých 225 m.n.m. Volha na své cestě má celkem asi 200 přítoků. Řeka je hojně využívaná pro potřeby energetiky. Je na ní postaveno 8 přehrad a hydroelektráren s celkovou zatopenou plochou 20 000 km2

Nejdelší řeka v České republice

Nejdelší řekou v České republice je Vltava. Její pramen najdete na Šumavě cca 5km jihozápadně od obce Kvilda, 600m od hranice s Německem. Uvedená pramen je však pouze symbolické místo. Skutečných pramenů je více a nacházejí se na svazích Černé hory. Název řeky pochází ze starogermánského slovního spojení Wilth + ahwa (divoká, dravá voda).

Její délka je 430 km. Nejdelším souvislým vodním tokem na území ČR je Labe s přítokem Vltavy, které dohromady měří 530 km.