Archiv pro štítek: rozdíl

Jaký je rozdíl mezi stromem a keřem?

Strom (arbor) má nadzemní zdřevnatělou část (kmen), která se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Keř je dřevnatá rostlina, jejíž hlavní odlišností od stromu je absence hlavního kmene, typicky nízko nad zemí se keře rozdělují do mnoha větví. Keře bývají nižší než stromy a vyšší než trávy a byliny. Větší skupina keřů se označuje jako křoví.

Jaký je rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným proudem

Velice zjednodušeně řečeno: stejnosměrný proud teče stále stejným směrem, kdežto střídavý proud teče střídavě tam a zpátky. V naší síti se směr mění 50 x za sekundu.

Stejnosměrný proud (zkráceně označovaný SS nebo DC) se používá v obvodech, které využívají jeho vlastností (např. obsahují součástky citlivé na směr proudu – např. kondenzátor nebo tranzistor. Využívá se také pro elektrolýzu nebo galvanické pokovování.

Pro přenos elektrické energie na větší vzdálenosti je ekonomicky výhodnější střídavý proud. Zásadní výhodou střídavého proudu je, ve srovnání se stejnosměrným proudem, jeho mnohem jednodušší průmyslová výroba a distribuce.

Rozdíl mezi podnebím a počasím?

Počasí je okamžitý stav atmosféry v určitém místě vyjádřený souborem meteorologických hodnost (tlak, teplota, vlhkost, oblačnost, …) Mění se každý den.

Podnebí je dlouhodobý režim počasí v určité oblasti, které se vytváří pomocí klimatvorných činitelů. K jeho změnám dochází v delších časových úsecích. Je ovlivňováno tzv. klimatogeografickými činiteli.

Jaký je rozdíl mezi hvězdou a planetou?

Hvězda je vesmírné těleso tvořené žhavými plyny, které vyrábí (vytváří) a vysílá své vlastní světlo. Hvězdy se seskupují v galaxiích. Naše nejbližší hvězda je Slunce, které je vzdálené od Země cca 150 000 000 km a světlo z něj k nám dorazí za 8 min a 20 s.

Planeta je vesmírné těleso, které světlo nevydává (neprodukuje žádnou energii) a obíhá kolem hvězd (v naší sluneční soustavě kolem Slunce). Mají mnohem menší hmotnost než hvězdy. Okolo planet někdy obíhají měsíce.

Jaký je rozdíl mezi mořem a oceánem?

Nejdřív je tzv. Světový oceán. Je to souvislý vodní obal naší planety. Ten se dále rozděluje na 5 dílčích částí:

  • Tichý oceán
  • Atlantský oceán
  • Indický oceán
  • Jižní oceán
  • Severní ledový oceán

Dále rozpoznáváme vnější a vnitřní moře. Moře jsou tedy zálivy oceánu kolem pevniny. Vnitřní moře spojuje s oceánem průliv (např. Středozemní – Gibraltar)
Vnější moře jsou jenom pomyslné oblasti (např. Sargasové moře).