Archiv pro štítek: výpověd

Jak podat výpověď smlouvy UPC?

Formulář pro výpověd na stránkách UPC jen tak nenajdete. Je šikovně schovaný. Najdete pouze telefonní kontakt na jejich infolinku, kde vás budou za každou cenu přesvědčovat, aby jste smlouvu nevypovídali, nabízet slevy apod. Musíte tedy zapátrat přímo na diskusním portálu UPC fórum, kde také najdete podrobnější informace jak v případě výpovědi služeb UPC postupovat.

 • Vzor výpovědi služeb UPC najdete v tomto článku.
 • Výpovědní doba je 1 měsíc, a běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena UPC.
 • Vypovědět lze i jednotlivou službu.
 • Nezapomeňte na sjednanou minimální dobu užívání. Obvykle trvá 3 měsíce od uzavření smlouvy. V této době nelze podat výpověď.
 • Účastník je povinen vrátit zařízení UPC nebo doplňkové zařízení, které mu bylo poskytnuto nejpozději do 7 dnů od data ukončení smlouvy. K tomu zařízení je nutné vyplnit a přiložit protokol o vrácení zboží. Ke stažení najdete zde.
 • Vrácené zboží (set-top box nebo modem) se doporučuje při odeslání (poštou) pojistit na 5000,- Kč.

Výpověď je nutné poslat doporučeně na adresu:
UPC Česká republika, s.r.o.
P. O. Box 53
130 11 Praha 3

Nejpozději do 7 dnů od data ukončení smlouvy zašlete zařízení (set-top-box/modem/telefon), které Vám UPC zapůjčilo, na adresu:
UPC Česká republika, s.r.o.
Kostomlatecká 20/39
288 02 Nymburk

Jaké jsou vaše zkušenosti s výpovědí služeb od UPC?

Výpověď ukončení smlouvy UPC – vzor, formulář ke stažení

Výpověď smlouvy UPC si můžete stáhnout u nás.

vzor výpověď UPC (dokument WORD)

Stačí doplnit:

 • číslo smlouvy (totožné s variabilním číslem plateb za služby UPC)
 • vaše Jméno a příjemní
 • adresu
 • kontakt (e.mail. telefonní číslo)
 • číslo občanského průkazu
 • které služby vypovídáte
 • na závěr výpovědi datum, vaše jméno a příjmení a podpis

Výpověď zašlete doporučeně na tuto adresu:

UPC Česká republika, s.r.o.
P. O. Box 53
130 11 Praha 3 – Žižkov

Podrobné informace o tom jak podat výpověď služeb od UPC najdete v jiném článku na tomto odkazu.

Odstupné při výpovědi

Podle zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb., účinného od 1. ledna 2007) a jeho ustanovení § 52 může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověd z pracovního poměru z těchto důvodů:

– přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část
– stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
– ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část

Pokud-li tato situace nastane, má zaměstanec nárok na jednorázové finanční plnění – odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Celý příspěvek