Archiv pro štítek: životní minimum

Životní minimum od 1.1.2015

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.

Životní minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Tato problematika je řešena v rámci systémů pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

Životní minimum by se mohlo od ledna 2015 zvýšit o 200 Kč na 3610 Kč. Naposledy byl zaznamenán růst v lednu 2012. Pokud se index spotřebitelských cen za sledované období zvýší aspoň o pět procent, vláda jeho výši upraví.

Stále ale platí částky životního minima z roku 2012, které jsou stanoveny následovně:

Životní minimum samostatně žijící osoby je stanoveno na 3 410 Kč za měsíc.

Částky životního minima v Kč za měsíc

 • pro jednotlivce: 3 410 Kč/měsíc
 • pro první osobu v domácnosti: 3 140 Kč/měsíc
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 2 830 Kč/měsíc
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 1 740 Kč/měsíc
 • pro nezaopatřené dítě 6 až 15 let: 2 140 Kč/měsíc
 • pro nezaopatřené dítě 15 až 26 let: 2 450 Kč/měsíc

Životní a existenční minimum v roce 2012

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Tato problematika je řešena v rámci systémů pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

Od 1. ledna 2012 částky životního a existenčního minima vzrostou o 9%.

Životní minimum samostatně žijící osoby se zvýší o 284 Kč, tj. ze současných 3 126 Kč na 3 410 Kč za měsíc.

Existenční minimum se od 1.ledna 2012 zvýší na 2 200 Kč za měsíc.

 

Nové částky životního minima od 1.ledna 2012 v Kč za měsíc

 • pro jednotlivce: 3 410 Kč/měsíc
 • pro první osobu v domácnosti: 3 140 Kč/měsíc
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 2 830 Kč/měsíc
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 1 740 Kč/měsíc
 • pro nezaopatřené dítě 6 až 15 let: 2 140 Kč/měsíc
 • pro nezaopatřené dítě 15 až 26 let: 2 450 Kč/měsíc

Životní a existenční minimum 2009

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.

Náklady na bydlení

 • Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena poskytováním příspěvku na bydlení nebo doplatkem na bydlení.

Celý příspěvek